ภาษา : ไทย

เกาะไหหลำ 

 

มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ
ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้

 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืนกลางทะเลที่สูงที่สุดในโลก ที่วัดหนานซาน