ภาษา : ไทย

เส้นทางสายไหม... 

 ซินเจียงเหนือสุด...แห่งสายไหม 

畅游新疆北..  

五彩滩,布尔津,喀纳斯湖,克拉玛依,乌鲁木齐

เดือน 9  ฤดูกาลท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ท๊อปฮิตที่สุด 

หาดห้าสี-เบอร์ซิน-คานาสือ-คาราเมย์-อูรูมู่ฉี

 

มณฑลซินเจียง เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงอุยกูร์ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่สุดของจีน (1ใน6ของจีน) มีอูรูมูฉีเป็นเมืองเอก มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากมาย 

คานาสือ อุทยานคานาส  ตั้งอยู่บนเทือกเขาอัลไตเขตปกครองตนเองซินเจียง ช่วงเดือนกันยายนอากาศเย็นสบาย เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดของการมาท่องเที่ยวอุทยานคานาสือ ความงดงามและอากาศที่ดีของที่นี่นี้เอง ทำให้การจองตั๋วเครื่องบินมายังซินเจียงเป็นเรื่องที่ยากมากๆ

 

เดินทาง農歷八月初九至十七日 九月 วันที่ 18 ~ 26 กันยายน 2561   (9 วัน 8 คืน)

 

วันแรก (18/9)    สนามบินสุวรรณภูมิ  ~  คุนหมิง

第一天              素汪哪逢机场 ~ 昆明过夜等转机     

16.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกประตู 9  เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)

              โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ )

19.50 น.  Q เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 (อาหารบนเครื่องบิน)  

00.05+1   ถึงสนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   

                  ã พักโรงแรมใกล้สนามบิน Huishang Int’l  Hotel 4ดาว 住宿:昆明机场徽商国际酒店

 

วันที่สอง (19/9)   คุนหมิง  ~  ซินเจียง (นครอูรูมู่ฉี)/สวนหงซาน

第二天              昆明  ~ 新疆 乌鲁木齐 红山公园    

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.30 น.  นำท่านเข้าสนามบินภายในประเทศ เพื่อทำการต่อเครื่องบินไปยังมณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

12.35 น.   Q เหิรฟ้าสู่มณฑลซินเกียง เมืองอูรูมู่ฉี  โดยเที่ยวบินที่ MU 5746 (อาหารบนเครื่องบิน)   

17.05 น.   ถึงสนามบินเมืองอูรูมู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง  ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในประเทศจีน     ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 900 เมตร มีประชากร 2.8 ล้านคน พลเมืองซินเจียงมีกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์ และภาษาจีนกลาง

นำท่านเที่ยวชมบริเวณสวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ พร้อมทั้งชมทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืน ยังมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ และตึกรามแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียตเข้ามามีบทบาทอิทธิพล..

หมายเหตุ   ในเขตทะเลทรายและที่ซินเกียง ในเดือนกันยายน พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ3 ทุ่ม จึงมีเวลาเที่ยวเต็มที่ในแต่ละวัน อาหารเที่ยงปกติรับประทานประมาณบ่าย2 โมง อาหารค่ำโดยปกติจะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม ซึ่งเวลาของจีนซินเจียงจะยึดถือตามเวลาของกรุงปักกิ่งเป็นหลัก

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักโรงแรม Yilite อีลี่เท่อ  (4 ดาว) 住宿:伊力特4星级大酒店   

 

วันที่สาม (20/9)    อูรูมู่ฉี ~ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า,  หั่วเซาซาน , หาดห้าสี ~  เมืองเบอร์ซิน

第三天                  乌鲁木齐 ~ 卡拉麦里保护区,火烧山,五彩湾 ~ 布尔津   

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำท่านเดินทางผ่านทุ่งทะเลทรายโกบีในเขตจุงการ์ รถวิ่งผ่านเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าคาลามา ชมเขตสงวน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า Kalamaili Nature Reserve 卡拉麦里保护区 เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ได้แก่ม้าป่า  ลาป่า อูฐป่า และเก้งกวางป่าต่างๆ  และไม่ไกลกันนำชมหั่วเซาซาน ที่งดงามคล้ายไฟเผาขุนเขาเป็นสีแดงทั้งแถบเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์

หั่วเซาซัน (ความหมาย : ไฟไหม้ภูเขา) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแปลกตา  อยู่ช่วงทางหลวงหมายเลข 216 ด้านตะวันตกของหั่วเซาซานคือแหล่งผลิตบ่อน้ำมัน เป็นพื้นที่หลากสีสัน สีตามแร่ธาตุธรรมชาติคล้ายสีแสด สีเหมือนภูเขาถูกเผาไหม้ ดังนั้นจึงได้ชื่อตามที่ปรากฏ  เดินทางต่อไม่ไกล ชมหาด 5 สีอู๋ฉ่ายเฉิงซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่งทะเลทรายจุ่นเก๋อเอ๋อ  ทุ่งภูเล็ก5 สีริมแม่น้ำ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความสวยงามเกิดขึ้นกับเนินหินที่ต้องกับแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหินเป็นสีแดงส้ม เหลืองเทาน้ำตาล ดูตระการตาตัดกับสีเขียวของต้นไม้ และสายน้ำสีฟ้าใสของแม่น้ำเออร์ทิค ที่ไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร 

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชมหาดห้าสี(WucaiWan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูราสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา ชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทำให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหินเป็นสีแดงส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยกหั่วเซาซานจากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ)

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์ซิน (BURQIN) เบอร์ซินเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอัลไท (อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือและลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา เชิงเขาที่ราบและทะเลทราย ผสม-ผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน   มีแม่น้ำเบอร์ซินเป็นน้ำสายหลัก  และแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นเขตหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือซินเกียง เบอร์ซินเป็นดินแดนที่ติดกับ 3 ประเทศคือ คาซัคสถาน รัสเซียและมองโกลเลียนอก  

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

              ã พักโรงแรมเมืองเบอร์ซิน Shenhu Hotel (4 ดาว)  

 

วันที่สี่       เบอร์ซิน ~ ทะเลสาบคานาสือล่องเรือ3โค้ง (โค้ง วงจันทร์, มังกรหลับ, โค้งเทวดา)

第四天  (21/9)      布尔津 ~ 贾登谷 ~  喀纳斯湖 / 三道湾: 月亮湾,卧龙湾,神仙湾  

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ชุ่มชื้นด้วยป่าไม้และขุนเขา  เดินทางลึกสู่หัวใจของ ภูเขาอัลไต ATLAY (แอตเลย์เป็นภาษามองโกลแปลว่าทอง) ที่มีเนื้อที่คลอบคลุมถึง 5,588 ตารางกิโลเมตร เทือกเขาแอตเล่ย์มีกลาเซียร์ชื่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำต่างๆถึง 374 สายด้วยกัน กลาเซียร์ที่ยาวที่สุดคือกลาเซียร์คานาส ยาว 10 กม.และได้ละลายเป็นทะเลสาบคานาสที่มีสีฟ้าใสยาวคดเคี้ยวไปตามหุบเขา ชมป่าไม้เปลี่ยนสีที่งดงาม สมบูรณ์หนาแน่น ผสานขุนเขาอันยิ่งใหญ่ สถานที่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เคยกล่าวว่า ชนชาติไทยได้อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต เที่ยวชมความงดงามภายในอุทยาน... (เปลี่ยนรถของอุทยาน) เข้าสู่เขตคานาสือ...ถนนจะตัดผ่านเนินเขาที่มีหินสีดำเทา หินมีแง่มีเหลี่ยมคล้ายหินอุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี มุ่งสู่ ทะเลสาบคานัส (คานาสือ) ความงามสามโค้ง เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล ที่ได้รับการขนานนามว่าทะเลสาบแห่งเทพนิยาย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตรมีพื้นที่ 44.78 ตร.กม.ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง 180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยายมากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็นร้อยเป็นพันเท่า

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบคานัส ประมาณ1 ชั่วโมง แล้วนั่งรถเลาะไปตามทะเลสาบคานัส ชมวิว

              สวยซึ้งเช่นทะเลสาบโค้งเทวดา ที่มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำใส ๆ และภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลัง...

              ต่อด้วยชม ทะเลสาบโค้ง วงจันทร์(เยี่ยเลี่ยงวาน) ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีสัน และสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น ถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบจะมีสีฟ้าคราม   และในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใส  ลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน  และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งจะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

               ã พักโรงแรม Jiadengyu Seasons Holiday Resort 4 ดาว

ข้อควรทราบ

·    ทะเลสาปคานัสเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในเดือน มิ.ย.- ต.ค.เท่านั้น 

·    กรุณาเตรียมโค้ทหนาติดตัวมาด้วย แม้จะอยู่ในฤดูร้อน เพราะทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาลึกและอยู่ในที่สูง อุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนจะต่างกันมาก

·    ทะเลสาปคานัสเป็นดินแดนแห่งหิมะและน้ำแข็งที่เยือกเย็น บริสุทธิ์ สวยงาม และน่าพิศวง แต่สิ่งอำนวยความ

    สะดวกยังไม่สมบูรณ์นัก นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวเรื่องที่พักและอาหารเล็กน้อย

 

ทะเลสาบคานัสมีรูปลักษณะยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธารน้ำแข็งปกคลุมแม่น้ำ คานัสในยุดเมื่อประมาณ 20,000 ปีมาแล้ว คานัสเป็นทะเลสาบภูเขาสูงที่มีความลึกที่สุดในจีน (188.5 เมตร) หนาแน่นด้วยพรรณไม้ ต้นหญ้า และดอกไม้ป่า มีหิมะและน้ำแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มีอุณภูมิที่แตกต่างในฤดูร้อนและฤดูหนาว น้ำใสสะอาด สามารถเปลี่ยนเป็น สีดำ ฟ้า เขียวเข็ม ฟ้าคราม ขาวน้ำนม  และสีชมพู มีคนตั้งฉายาว่า ทะเลสาปเปลี่ยนสี บ้างเรียกคานัสว่า ทะเลสาบอสูรกาย อาจเป็นเพราะเรื่องเล่าขานในนิยายพื้นบ้านของชนเผ่าถูวา ที่ว่าคานัสเป็นที่อยู่ของอสูรกาย ที่มีพละกำลัง สามารถเดินบนเมฆได้ กินม้า วัว และ แกะ ที่หากินอยู่ริมทะเลสาบเป็นอาหาร...ในปี 1985 ชาวรัสเซียผู้หนึ่งได้จับปลาที่มีขนาดใหญ่โต ตัวยาวถึง 10-15 เมตร  มีน้ำหนัก 4 ตันได้ที่ทะเลสาบ

 

วันที่ห้า (22/9)    คานาสือ/ศาลาชมปลา, เบอร์ซิน/ธารน้ำ5สี  ~  เมืองคาราเมย์/แพะเมืองผี

第五天              喀纳斯/观鱼亭 ~  布尔津/五彩河岸 ~  克拉玛依/乌尔禾魔鬼城

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำท่านชม ศาลาชมปลา(กวนหยีถิง) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบ และวิวเขาอันสวยงามได้ทั้งสี่ด้าน พร้อมเก็บภาพ

              ประทับใจ เป็นจุดที่สามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยที่สุดและกว้างไกลมากที่สุด ถ้าทัศนวิสัยกระจ่าง เราสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพสูง4,347 เมตร ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย....   หลังจากนั้นเรายังคงนำท่านกลับมาที่เมืองเบอร์ซิน ดินแดนติด3ประเทศอีกครั้ง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              ณ เมืองเบอร์ซิน นำชมธารน้ำห้าสี เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางทะเลทรายโกบีอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องลำธาร ธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสีจึง

              ได้รับสมญาว่า ธารน้ำห้าสี ชมแกรนแคนยอน หรือที่เรียกว่าหาดห้าสี ที่เป็นดินผสมหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย... ต่อจากนั้นเดินทางสู่เมืองคาราเมย์ หรือเค่อลาม่าอี มีความหมายว่าเมืองแห่งน้ำมันดำ” ตั้งชื่อตามชื่อของภูเขาน้ำมันดำ เป็นเมืองที่มีต้นไม้มากมาย และถนนหนทางกว้างขวาง

              ลำธารน้ำไหลสะอาด ต้นหญ้าใบเขียวชอุ่ม มีขนาดพื้นที่ 9,500 ตร.กม. คาราเมย์ ตั้งอยู่แถบซินเกียงตอนเหนือและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์  JUNGGAR BASIN   เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อ

              ส่วนกลางซินเกียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า ดำ ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นแหล่งน้ำมันดิบ ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี….รถผ่านชม เฮยอิ๋วซานน้ำมันดำ แหล่งต้นน้ำมันที่สำคัญของบ่อน้ำมันคาราเมย์...  แล้วนำท่านชม เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวง 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักโรงแรมเมืองคาราเมย์ Gemflower Blossom Hotel  (4 ดาว)  

 

วันที่หก (23/9)  คาราเมย์~ สือเหอจื่อ/พิพิธภัณฑ์ทหาร ~ อูรูมู่ฉี/ตลาดซิงกวงไนท์บาซ่า+ห้าง

第六天          克拉玛依 ~ 石河子/军垦博物馆 ~ 乌鲁木齐/五一星光夜市 + 乌市百货商场

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              เดินทางสู่ เมืองสือเหอจื่อ  เมืองซึ่งได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติว่าเป็นเมืองที่มนุษยชาติและธรรมชาติอยู่รวมกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติบอกเล่าถึงความพยายามของทหารหาญนักรบจีน ในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ประสบความสำเร็จเป็นนักรบไปและต้องแลกนาไถหว่านทำเพาะปลูกเพื่อยังชีพไปด้วยหยาดเหงื่อ หยาดเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินจีนอย่างทรหดอดทน

              แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ที่แสดงการบอกเล่าถึงการสร้างเมืองสือเหอจือสมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋งแก่งแย่งชิงมณฑลซินเจียง และการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของชนต่างชาติ

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              แล้วเดินทางกลับสู่เมืองอูรูมู่ฉี ด้วยระยะทางราวๆสองชั่วโมงครึ่ง...

              ถึงอูหลู่มู่ฉี นำท่านเที่ยวชมบริเวณ ตลาดซิงกวงไนท์บาซ่าและห้างสรรพสินค้าซินเจียง กระทั่งสมควรเวลา   

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักโรงแรม Yilite อีลี่เท่อ  (4 ดาว) 住宿:伊力特4星级大酒店

 

วันที่เจ็ด  (24/9)    อูรูมู่ฉี/ทะเลสาปเทียนฉือ หนานซานมู่ฉาง – โชว์พื้นเมืองซินเจียง     

第七天                   新疆市 → 天山天池 → 南山牧場,晚看新疆表演

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

               นำท่านเดินทางสู่เขต เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,445 เมตร ผ่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นำท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล (รวมค่ารถเข้าอุทยาน+รวมรถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าหนานซาน มู่ฉาง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง (ไม่รวมค่าขี่ม้าชมทุ่งหญ้า) ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าฮาซะเค่อที่พักอาศัยอยู่ในกระโจม

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดง โชว์ระบำพื้นเมืองซินเจียง

               ã พักโรงแรม Yilite อีลี่เท่อ  (4 ดาว) 住宿:伊力特4星级大酒店

                

วันที่แปด  (25/9)   อูรูมู่ฉี/พิพิธภัณฑ์ซินเจียง, ตลาดต้าปาจา ~  คุนหมิง

第八天                   新疆维吾尔自治区博物馆,二道桥大巴扎 ~  昆明

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเกียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเกียง มีอายุกว่า 3,000 ปี

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

              ชมวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในเมืองอูรูมูฉี และช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเหวยอู๋เอ่ร์อ บริเวณเอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) อาทิ มีดเหล็กซินเจียง(ห้ามซื้อกลับเมืองไทย) เสื้อผ้า ผลไม้สด ผลไม้แห้ง อาหารท้องถิ่น ยาสมุนไพร มากมาย ฯลฯ  สมควรเวลา แล้วนำท่านสู่สนามบินภายในประเทศอูรูมู่ฉี

18.05น.   Q เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5745 (อาหารค่ำบนเครื่องบิน)

22.20น.   ถึงสนามบินคุนหมิง นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

                  ã พักโรงแรมใกล้สนามบิน Huishang Int’l  Hotel 4ดาว 住宿:昆明机场徽商国际酒店

 

วันที่เก้า  (26/9)     คุนหมิง  ~  สุวรรณภูมิ(ประเทศไทย)

第九天                   昆明 ~  素旺那逢机场(泰国)   

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แล้วนำท่านสู่สนามบินคุนหมิง

13.15น.   Q เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU 741 (อาหารเที่ยงบนเครื่องบิน)

14.55น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........

                                                                                                                                               


                                                 ******** เอส แอนด์ ลักษ์ การท่องเที่ยว ********    

                         

ค่าบริการ  @ ผู้ใหญ่ 16-20 ท่านขึ้นไป (พักคู่) 56,800 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม9,800 บาท

         เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่าน(มีเตียงลด2,000บาท/ไม่เสริมเตียงลด3,000บาท)

                                                                   ******************** 

อัตราค่าบริการรวม

        - ค่าตั๋วเครื่องบินMU (กรุ๊ป) 4 SECTORS กรุงเทพฯคุนหมิงอูรูมูฉี//อูรูมูฉีคุนหมิง-กรุงเทพฯ 
- ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ (พัก
8 คืน)
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) 
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) 
- ค่าภาษีสนามบินไทย +และจีน  
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน ปกติ4วันทำการ  

- ค่าตั๋วดูโชว์ระบำซินเจียงที่ขึ้นชือ   
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน
23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่านเท่านั้น

- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกินหนึ่งล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

     - น้ำดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด/ท่าน ทุกวันท่องเที่ยว

 

ค่าบริการไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 
- ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
(ถ้ามี)

 ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น จ่ายต่างหาก ท่านละ 300 หยวนจีน/ท่าน .

 

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 20,000บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง15วัน

เอกสารวีซ่า   准备以下项目申请签证

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า  6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปสี+ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น, หน้าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก ,ไม่สวมเครื่องประดับไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า

 **ห้ามใช้คลิปหรือลวดเย็บติดกับรูป หรือทำให้รูปถ่ายเป็นรอย สถานทูตจะปฎิเสธไม่รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด

4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2014  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ให้ถ่ายหน้าพาสปอร์ต1หน้าแรก

5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่าและหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

*  กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาโดยละเอียด+เบอร์โทรของโรงเรียน

การยกเลิก     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

            ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 – 24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

                        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1–9 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

หมายเหตุ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงินหนึ่งล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

                                                                                     

หมายเหตุ ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                             บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

************ S&Lux Travel ************