ภาษา : ไทย

หัวหิน 

 เที่ยวหัวหิน 2วัน 1คืน

 พระราชวังบ้านปืน  Swiss Sheep Farm ตลาดน้ำสามพันนาม ตลาด(จั๊กจั่น)ชิเคด้า

                    อุทยานราชภักดิ์  หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  เดอะเวเนเซีย

กำหนดเดินทาง   วันที่  04 – 05 มิถุนายน  2559

วันแรก     กรุงเทพฯ ~  วังบ้านปืน  Swiss Sheep Farm – ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ชิเคด้า

07:00   คณะนัดพบกันที่หน้าปั๊มเอสโซ่ ถ.พระรามสี่ พร้อมแล้วรถออกเดินทางสู่หัวหิน พร้อมบริการอาหารเช้า(กล่อง)และเครื่องดื่มชา+กาแฟ บนรถ... 

           นำชมพระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อประทับยามฤดูฝน พระราชวังรามราชนิเวศน์ แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมอื่นๆตรงที่เป็นศิลปะตะวันตกเต็มรูปแบบ ว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากพระราชวังของพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันนีที่รัชกาลที่5ทรงเคยไปประทับ และโปรดให้สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้เขียนแบบและก่อสร้างพระราชวัง

           แล้วนำท่านเที่ยวชม Swiss Sheep Farm แวะเล่นกับแกะเป็นที่แรก เพราะไปถึงก่อนที่ใดๆ สวิส ชีพ ฟาร์ม เป็นฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี  เชิญท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการคล้องกุญแจแห่งรัก  กิมมิคเก๋ๆแสนโรแมนติค

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยงเลิศรส  (มื้อที่ 2)

           เที่ยวชม ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุคสมัย รัชกาลที่6  ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์หัวหิน มีบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศโล่งสบาย มีของใช้ ของฝาก ของเล่น ของที่ระลึก เสื้อผ้า ของประดับ และอาหารให้เลือกซื้อเลือกช้อปฯ อย่างมากมาย และสำหรับใครที่ขี้เกียจเดิน ที่นี่มีรถไฟไว้บริการไปส่งท้ายตลาดคนละ 20 บาท แต่ถ้าใครอยากจะเดินตลาดให้ครบจริงๆ แนะนำว่าไม่ต้องขึ้นรถไฟพราะถ้าคุณขึ้นรถไฟ คุณจะเดินได้เพียงครึ่งตลาดก็กลับมาเจอทางออกแล้ว

18.00   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  (มื้อที่ 3)

           หลังอาหารค่ำ ชมแสงสีในตัวเมืองหัวหิน เดินเล่นไปกับตลาดชิเคด้ามาร์เก็ต (ตลาดจั๊กจั่น) เป็นตลาดนัดยามเย็นที่รวมเอาชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยจากแขนงต่างๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ สินค้าเอสเอ็มอีที่มีแนวคิดสร้างสรรค์นำมาแสดงและจัดจำหน่ายแบบเปิด เสื่อ เปิดตาและเปิดใจ ไอเดีย Open Mind & Open Mat ร่วมทำกิจกรรม Work Shops จากชมรมต่างๆเช่น กลุ่มเล่านิทาน กลุ่มละคร กลุ่มเต้นรำ กลุ่มถ่ายภาพ กลุ่มนักแสดงเปิดหมวก ฯลฯ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันและเสริมสร้างสุนทรียภาพ ท่ามกลางบรรยากาศ Tropical Gargen อันร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้งามอายุร่วมร้อยปีในพื้นที่กว่า10ไร่       

วันที่สอง       อุทยานราชภักดิ์ –  วัดห้วยมงคล(หลวงปู่ทวด)    เดอะเวเนเซีย ~  กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 4)

Check Out ออกจากที่พักเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเที่ยวชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นพื้นที่ในเขตกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ 
1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) 
2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 
4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) 
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 

10.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวดเหยียบ น้ำทะเลจืด เป็นที่ที่เชื่อกันว่า หลวงปู่ทวดเคยมาเหยียบน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่นี่

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

บ่าย      ชมเดอะเวเนเซีย ได้แรงบันดาลใจมาจากมนต์เสน่ห์ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หรือเมืองแห่งสายน้ำ เวนิสอันเลื่องชื่อได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้การคมนาคมทางน้ำที่มีการใช้คลองเพื่อสัญจรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง  สมควรเวลานำท่านเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ...   

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

20.00   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ. พร้อมความประทับใจ.

อัตราค่าบริการ                                               

 

ราคานี้สำหรับรถโค้ช คณะ 35-40 ท่าน (พักรีสอร์ท)ผู้ใหญ่ @ 3,500.- บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม@ 800 บาท )  

 

ราคานี้สำหรับรถโค้ช คณะ 35-40 ท่าน (พักโรงแรม)ผู้ใหญ่ @ 3,900.- บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม@1500บาท )  

 

เงื่อนไขการจอง  การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้มัดจำเงิน ท่านละ 1,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการดังกล่าวรวม 

1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP  50 ที่นั่งคันใหญ่ 

2.อาหารตามรายการ 6 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 

3.ค่าที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 

4.ค่าห้องคาราโอเกะ+เครื่องดื่มซ๊อฟดริ๊ง 

5.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละหนึ่งล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ (ถ้ามี)

- ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ (เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล )

ไม่รวม Vat 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย  หมวกกันแดด, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ร่มกันฝน (เผื่อไว้), รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง

      ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

                                          ************ S&Lux Travel ************