ภาษา : ไทย

ปักกิ่ง 

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน

 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน