ภาษา : ไทย

สายไหม... ซินเจียง 

 

เขอเข่อทัวห่าย คานาสึ....ซินเจียง

畅游新疆.... 可可托海  喀纳斯  吐鲁番

 มณฑลซินเจียง มีคำพังเพยของชาวจีนที่พูดไว้ว่า ไม่มาซินเจียงย่อมไม่ทราบว่าเมืองจีนใหญ่โตเพียงใด นั่นเป็นคำเปรียบเทียบที่ไม่เกินความจริงเลย เพราะซินเจียงเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีเนื้อที่มากกว่าประเทศไทยถึงสามเท่าเป็นที่รวมของธรรมชาติที่สวยงาม (ยกเว้นทะเล) มีทั้งป่าดงดิบ ทุ่งหญ้า ภูเขาหิมะ ป่าหินสีทะเลทราย กลาเซียร์ ฟอสซิลต้นไม้ บ่อน้ำมัน เป็นแหล่งสัตว์ป่าที่มีถึง 700 ชนิดของจีนมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของจีนคือ 60,000 ตารางกิโลเมตร มีแร่ธาตุมากมาย มีการใช้พลังงานจากธรรมชาติทั้ง ถ่านหิน ลม (กังหันลม)  น้ำ(พลังน้ำ) พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า ด้านศิลปะดนตรีต่างๆ